Արևելյան և արևմտյան դպրոցների 4-5-րդ դասարանի սովորողները մասնակցեցին սպորտլանդիային