Հունվարի 21-26 անցկացվեցին ամենամյա մարզական տուգատեսը: