5-րդ դասարաններում սպորտլանդիաներ, շարժախաղեր:

6-7-րդ դասարանների միջև բասկետբոլի ընկերական’ ստուգոցական խաղ

Բակը- պարտեզ նախագծի շարունակությունը «Վահան Ասատրյան» պուրակի խնամք, «Սեբաստիա» մարզադաշտերի մաքրման, տնկած ծառերի և ճիմերի ջրում, մասնակիցներ միջին և ավագ դպրոցի մարզիկներ: