Դեկտեմբերի 24

09.00 պարուսուցում

10.00 -ից՝ Առաջին ուսումնական շրջանի հաշվետվություններ, նախագծերի ամփոփումներ

12.00  ընդմիջում

13.00    Անվտանգ հանդերձարաններ. աշխատանքային հավաք

14.00  ընդհանուր պարապմունք

14։30-ից՝ մարզական պարապմունքներ, անհատական պլանով որոշված անհատական, խմբային այլ աշխատանք

Դեկտեմբերի 25

09.00   պարուսուցում

11.00 -ից՝  Սուսերամարտի մարզական բաց հավաք կրթահամալիրում

12.00  ընդմիջում

12.30-14.00 օրվա ամփոփում

14։30-ից՝ մարզական պարապմունքներ, անհատական պլանով որոշված անհատական, խմբային այլ աշխատանք

Դեկտեմբերի 26

09.00  պարուսուցում

10.00 -ից՝ Միջավայրի բարեկարգում

11.00   Առաջին ուսումնական շրջանի ամփոփում

12.00  ընդմիջում

14.00 Մանկավարժական աշխատողների ընդհանուր պարապմունք

Դեկտեմբերի 27

09.00 պարուսուցում

10.00 -ից՝ Առաջին ուսումնական շրջանի ամփոփում

12.30-14.00 օրվա ամփոփում, աշխատանք մասնագիտական խմբով

14։30-ից՝ մարզական պարապմունքներ, անհատական պլանով որոշված անհատական, խմբային այլ աշխատանք

Դեկտեմբերի 28՝ ամանորի տոնախմբություն Ագարակում