1) Ռոզա Խաչատրյան ավագ դպրոց 9-5 դասարան
2) Շահանե Հովսեփյան
Շահանե Հովսեփյան միջին դպրոց 7-4 դասարան
3) Միքայել Վարդանյան
Միքայել Վարդանյան միջին դպրոց 8-2 դասարան
4) Նարե Խաչատրյան
Նարե Խաչատրյան միջին դպրոց 7-4 դասարան
5) Իռեն Ջանիկյան
Իռեն Ջանիկյան միջին դպրոց 6-4 դասարան
6) Տիգրան Գրիգորյան
Տիգրան Գրիգորյան միջին դպրոց 7-5 դասարան
7) Արամ Պետրոսյան
Արամ Պետրոսյան ավագ դպրոց 9-1 դասարան
8) Դավիթ Մուրադյան
Դավիթ Մուրադյան միջին դպրոց 6-5 դասարան