1) Նարեկ Սարգսյան  միջին դպրոց 8-7 դասարան
2) Իռեն Կարապետյան միջին դպրոց 7-2 դասարան
3) 1) Դավիթ Մուրադյան                                  2) Դավիթ Մուրադյան միջին դպրոց 6-5 դասարան
4) Լիլիթ Ղազարյան միջին դպրոց 6-2 դասարան
5) Մանգասարյան Ալեն միջին դպրոց 6-5 դասարան
6) Արման Գևորգյան միջի դպրոց 7-5 դասարան
7) Ավագ Առաքելյան միջին դպրոց 6-1 դասարան
8) Միքայել Վարդանյան միջին դպրոց 8-2 դասարան
9) Քնարիկ Հակոբյան միջին դպրոց 8-7 դասարան
10) Յանա Սարդարյան միջին դպրոց 6-5 դասարան                                                      11) Գևերգյան Աշոտ ավագ դպրոց
10 -րդ դասարան
12) Պետրոսյան Արամ ավագ դպրոց 9-1 դասարան
13) 1) Մազմանյան Սամվել                                2) Մազմանյան Սամվել ավագ դպրոց 9-1 դասարան
14) Վարդումյան Նանե ավագ դպրոց 9-3 դասարան
15) Ռոզա Խաչատրյան ավագ դպրոց 9-5 դասարան