Վարժությունները կատարում ենք ընտանիքի անդամների հետ։
Բասկետբոլ մարզաձևի ֆիզիկական պատրաստության կազմակերպումը տան պայմաններում կատարվում է ֆիզիկական վարժությունների և տեսական պատրաստության միջոցով։
Ֆիզիկական վարժությունները կատարվում են դինամիկ և ստատիկ եղանակով։Վարժությունների կատարումը ընդգրկում է մարմնի մկանային համակարգի բոլոր զանգվածները։
Վարժությունների կատարումը պետք է լինի խիստ կարգավորված բեռնվածությամբ հաշվի առնելով տարիքը, սեռը և մարզվածության աստիճանը։Կատարման արդյունավետությունը ստուգման եղանակը լինելու է դասերի ժամանակ թեստավորման միջոցով։
Սկսելուց առաջ անհրաժեշտ է օդափոխել սենյակը և սկսել նախավարժանք մկանները տաքացնելու համար

Նախավարժանք՝

  1. Պարանոցի պտույտներ 20 վարկյան
  2. դաստակների պտույտ 20 վարկյան
  3. ուսերի պտույտ առաջ և հետ յուրաքանչյուր ուղղությամբ 15 վարկյան
  4. կոնքային հոդում գոտկատեղի պտույտներ 20 վարկյան
  5. թեքումներ առաջ, հետ, աջ և ձախ ուղղություններով 6-8  անգամ յուրաքանչյուր ուղղությամբ,
  6. կքանիստ 6-8  անգամ,
  7. աջ և ձախ ոտնաթաթի պտույտններ։

Վարժությունների ցանկ՝

6-րդ դասարան                                 1.Հրում գետնին 20 անգամ           2.Կքանիստ 20 անգամ                     3.Պարանով ցատկեր 50 անգամ
4.Հենում գետնին 1րոպե 3 անգամ  5.Կատարել գլուխկոնծի առաջ և հետ, կլուխկոնծի երկարությամբ 6 -8 անգամ
6.Կատարել ձող (պլանկա) 40 վարկյան
7.Որովայնի վարժություն (պրես) անգամ 20
8.Շաբաթական երկու անգամ 10-15 րոպե դանդաղ վազք մաքուր օդին       

7-րդ դասարան                                 1. Հրում գետնին 25 անգամ          2.Կքանիստ 30 անգամ                  3.Պարանով ցատկեր 60 անգամ
4.Հենում գետնին 1րոպե 3 անգամ    5.Կատարել ձող (պլանկա) 1 րոպե
6.Որովայնի վարժություն (պրես) անգամ 30
7.Շաբաթական երկու անգամ 10-15 րոպե դանդաղ վազք մաքուր օդին

8-րդ դասարան                                1.Հրում գետնին 30 անցամ           2.Կքանիստ 30 անգամ                  3.Պարանով ցատկեր 60 անգամ        4.Հենում գետնին 1 րոպե 3անգամ
5.Կատարել ձող (պլանկա) 1 րոպե
6.Որովայնի վարժություն (պրես) անգամ 30
7.Շաբաթական երկու անգամ 10-15 րոպե դանդաղ վազք մաքուր օդին         

9-րդ դասարան                                 1.Հրում գետնին 40 անգամ          2.Կքանիստ 40 անգամ                  3.Պարանով ցատկեր 70 անգամ        4.Հենում գետնին 1,5 րոպե 3 անգամ   5.Կատարել ձող (պլանկա) 1 րոպե 30 վարկյան
6.Որովայնի վարժություն (պրես) անգամ 40
7.Շաբաթական երկու անգամ 15-20 րոպե դանդաղ վազք մաքուր օդին

10-րդ դասարան           

1.Հրում 50 անգամ                             2.Կքանիստ 50 անգամ                        3.Պարանով ցատկ 100 անգամ          4.Հենում գետնին 1,5 րոպե 4 անգամ   5.Կատարել ձող (պլանկա) 1 րոպե 30 վարկյան
6.Որովայնի վարժություն (պրես) անգամ 40
7.Շաբաթական երկու անգամ 15-20 րոպե դանդաղ վազք մաքուր օդին


11-րդ դասարան                             1.Հրում 50 անգամ                           2.Կքանիստ 50 անգամ                      3.Պարանով ցատկ 100 անգամ          4.Հենում գետնին 1,5 րոպե 4անգամ  5.Կատարել ձող (պլանկա) 2 րոպե
6.Որովայնի վարժություն (պրես) անգամ 50
7.Շաբաթական երկու անգամ 15-20 րոպե դանդաղ վազք մաքուր օդին


12-րդ դասարան 

1.Հրում 50 անգամ                           2.Կքանիստ 60 անգամ                      3.Պարանով ցատկ 120 անգամ          4.Հենում գետնին 1,5 րոպե 4անգամ   5.Կատարել ձող (պլանկա) 2 րոպե
6.Որովայնի վարժություն (պրես) անգամ 60
7.Շաբաթական երկու անգամ 15-20 րոպե դանդաղ վազք մաքուր օդին


Քոլեջի ուսանողների համար
1.Հրում 50 անգամ                           2.Կքանիստ 60 անգամ                      3.Պարանով ցատկ 120 անգամ          4.Հենում գետնին 1,5 րոպե 4 անգամ   5.Կատարել ձող (պլանկա) 2 րոպե
6.Որովայնի վարժություն (պրես) անգամ 60
7.Շաբաթական երկու անգամ 15-20 րոպե դանդաղ վազք մաքուր օդին

Փորի պրես վարժությունը կատարվում է անհատական հնարավորություններից ելնելով, ինչպես նաև աղջիկների կողմից կատարվող վարժությունները։

Աշակերտների աշխատանքները պետք է արտացոլվի իրենց բլոգներում և տեսաձայնագրությունը ուղարկվի մարզիչին՝ գնահատում կատարելու համար։

Իմ էլեկտրոնային հասցեն է՝ alina.t@mskh.am