Նոյեմբերի 2-6

Աշխատում ենք փոքր խմբերով, պահպանելով հակահամաճարակային կանոնները

Մասնակիցներ՝ մարզիչներ, Արցախի սովորողներ, կրթահամալիր սովորող-մարզիկներ

Ժամը՝ 10:00-ից 14:00

  1. Ճիմերի ջրում, բարեկարգում, հողային տարածքների հարթեցում
  2. Դահլիճների մաքրում, բարեկարգում
  3. Սեբաստիա մարզադաշտերի մաքրում, աղբի հավաքում
  4. 《Վահան Ասատրյան》 պուրակի մաքրում, ջրում
  5. 《Վահան Ասատրյան》մարզադահլիճի մաքրում