Մարտի 22-26

Կարգերի, ծրագրերի լրամշակում

հանրակրթական ֆիզկուլտուրայի կազմակերպման կարգը  

լրացուցիչ կրթության կազմակերպման կարգը.