Метки

Դետեմբերի 24-26

Քոլեջի սովորողներ

Սեպտեմբերի 24-26

Ավագ դպրոցի սովորողներ

Ռազմամարզական ճամբար Արատեսի դպրական կենտրոնում

Օգոստոսի 29-31

Ավագ դպրոցի սովորողներ

Վաղաշենի բնապահպանական ճամբար

Օգոստոսի 27

9-րդ դասարան

Արագածի նվաճում

Արագածի ֆիլմը

Օգոստոսի 5-9

Միջին դպրոց

Ծովինար Ռազմամարզական ճամբարի նախագիծ

Ֆիլմ

Հուլիսի 22-24

Ավագ դպրոց

Ռազմամարզական ճամբար

Հունիս 22-24

Ավագ դպրոց

Ռազմամարզական ճամբար

Մայիս 7-9

Ավագ դպրոց

Ռազմամարզական ճամբար

Մայիսի 28

Ավագ դպրոց

Գութանասարի բարձունք

Բասկետբոլի միջդասարանային մրցաշարի նախագիծ

https://arinatu86.wordpress.com/2021/05/10/3095/

https://arinatu86.wordpress.com/2021/05/13/%d6%85%d6%80-%d5%a5%d6%80%d5%af%d6%80%d5%b8%d6%80%d5%a4-%d5%a2%d5%a1%d5%bd%d5%af%d5%a5%d5%bf%d5%a2%d5%b8%d5%ac%d5%ab-%d5%b4%d5%ab%d5%bb%d5%a4%d5%a1%d5%bd%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6/

https://arinatu86.wordpress.com/2021/05/25/%d5%a2%d5%a1%d5%bd%d5%af%d5%a5%d5%bf%d5%a2%d5%b8%d5%ac%d5%ab-%d5%b4%d6%80%d6%81%d5%a1%d5%b7%d5%a1%d6%80%d5%ab-%d5%a5%d5%a6%d6%80%d5%a1%d6%83%d5%a1%d5%af%d5%ab%d5%b9-%d5%ad%d5%a1%d5%b2%d5%a8/

Ավագ դպրոց

Ճամփորդություն Դվինի ավերակներ

Ձմեռային ճամփորդությունների փաթեթ