Մարտի 26

9:00-9:20 ընդհանուր պարապմունք

9:20-11:10 Կաբինետի մարքրման  աշխատանքներ

11:10-12:00 մարզական պարապմունքներ

12:00-12:30 ընդմիջում

12:30- 15:00 միջավայրի բարեկարգման աշխատանքներ

Պատասխանատուներ՝ մարզիչներ և միջին դպրոցի սովորողներ

Մարտի 27

9:00-9:20 ընդհանուր պարապմունք

9:20- 11:10 «Վահան ասատրյան» մարզադահլիճի մաքրման աշխատանքներ

11:10-12:00 մարզական պարապմունքներ

12:00-12:30 ընդմիջում

12:30-15:00 միջավայրի բարեկարգման աշխատանքներ, «Վահան ասատրյան» պուրակ

Պատասխանատուներ՝ Նաիրա Հարությունյան, Ալինա Թումասյան միջին դպրոցի և բասկետբոլի լրացուցիչ կրթության սովորողներ

Մարտի 28

9:00-9:20 ընդհանուր պարապմունք

9:20-10:00 պար

10:00-11:00 բակային աշխատանքներ

11-10-12:00 մարզական պարապմունքներ

12:00-17:00 հեծանվաերթ դեպի Մուսալեռ-Արևաշատ-Արբաթ-Գեղանիստ-Արգավանդ

Մարտի 29

9:00-9:20 ընդհանուր պարապմունք

9:20- 10:00 պար

10:00-12:00 լրացուցիչ կրթության բասկետբոլի պարապմունքներ

12:00-12:30 ընդմիջում

12:30- 15:00 մատենավարություն

Մարտի 30

9:00-9:20 ընդհանուր պարապմունք

9:20- 10:00 պար

10:00-12:00 միջավայրի բարեկարգման աշխատանքներ, «Վահան ասատրյան» պուրակ

Պատասխանատուներ՝ Նաիրա Հարությունյան, Ալինա Թումասյան և միջին դպրոցի սովորողներ

12:00-12:30 ընդմիջում

12:30- 15:00 բակային աշխատանքներ