Բովանդակային ուղղություններ՝

 • Ընդհանուր պարապմունք
 • Մարզական պարապմունքներ կրտսեր դպրոցի ջոկատների հետ, սպորտլանդիաներ
 • Մարզական պարապմունքներ միջին և ավագ դպրոցի ջոկատների հետ
 • Ընդմիջում.
 • Մարզական միջոցառումներ, բակային խաղեր, բասկետբոլի ընկերական խաղեր, միջդասարանային մրցաշարի եզրափակիչ խաղ՝ հունիսի 1-ին, բակային աշխատանքներ Սեբաստիա մարզահամալիրում, «Վահան Ասատրյան» պուրակի խնամք
 • Արտագնա նախագծեր՝ ռազմամարզական-հայրենագիտական-բնապահպանական ճամբար
 • Մասնակցություն մանկավարժական աշխատողների դպրոցին
 • Ճամբարային նախագծեր, համագործակցային նախագծեր
 • Գագարին նախագիծը՝ ճամբարային մեծ նախագիծ
 • Բազմօրյա ճամբարներ
 • Ռազմամարզական ճամբար Արատեսի դպրական կենտրոնում